Böckerna är uppdelade efter ålder och läsförmåga. Alla barn är olika och lär sig läsa och skriva när de är redo. Vad vi vuxna kan göra, är att hjälpa och stötta dem.


När det gäller läsning för barn och unga är det viktigt att innehållet är anpassat efter deras ålder, samtidigt som läsbarheten måste rimma med var barnet eller ungdomen befinner sig. En trettonåring vill ju såklart inte läsa en bok som riktar sig till en sjuåring, men kanske inte har förmågan att läsa texter som är mer komplexa. Då finns det en mängd lättlästa böcker där innehållet är anpassat efter ålder. Mer bilder, lättare meningsbyggnad osv. Det viktiga är att våra barn och unga hittar glädje i läsningen. 

Läs mer här.