Lättlästa böcker

4-6 år

Innehållet i böckerna är anpassat till åldern 4-6 år.  Böckerna är sedan indelade i nivå 1-2 efter läsförmåga.

6-9 år

Innehållet i böckerna är anpassat till åldern 6-9 år. Böckerna är sedan indelade i nivå 1-3 efter läsförmåga. .

9-12 år

Innehållet i böckerna är anpassat till åldern 9-12år. Böckerna är sedan indelade i nivå 1-4 efter läsförmåga.

13 år och upp

Innehållet i böckerna är anpassat för de lite äldre barnen och ungdomar. Böckerna är indelade i nivå 1-5 efter läsförmåga.


Nivå 1 vänder sig till de barn som precis ”knäckt” läskoden. 

Nivå 2 har något längre meningar, men är fortfarande anpassat till nybörjarläsaren.

Nivå 3 är en kortare form av kapitelböcker. Texten är luftig och vissa av böckerna har illustrationer med jämna mellanrum.

Nivå 4 är kapitelböcker med få eller inga illustrationer; något svårare text, men ändå lättläst. Böckerna är ofta lite tjockare.

Nivå 5  böcker för den mer vane läsaren, men fortfarande lättläst. Några svåra ord per sida och förekomsten av bildspråk och ovanliga ord ökar.