Alla böcker med en siffra inom parantes (1) (2) (3) (4) anger att det är lättlästa böcker. 

Dracula Dracula